Голосовать
+ 15   (7)
15 июня в 02:41 | 2669 просмотров | 0 комментариев

Подвести черту / Draw the Line [2022]

Описание:

Тематический телесериал, показывающий последние достижения судебной реформы в Китае на примере группы молодых юристов. Пять человек живут своим призванием, проявляя силы в гражданских и уголовных делах.
Сценарий основан на реальных делах, которые вызвали резонанс в обществе.
Цзинь Дун / Jin Dong - Fang Yuan
Чэн И / Cheng Yi - Zhou Yi An
Эльвира Цай / Elvira Cai -Ye Xin
Ван Сюй Чжу / Wang Xiu Zhu - Song Yu Fei
Ван Цзи Цуань / Wang Zi Quan - Xu Tian [Lawyer]
Ван Цзинь Сун / Wang Jin Song - Chen Kang
Чжао Цзы Ци / Zhao Zi Qi - Li Xiao Le [Fang Yuan's wife]
Чжан Си Вэй / Zhang Xi Wei - Fang Ke Li [Fang Yuan's daughter]
Цзэн Мэн Сюэ / Zeng Meng Xue - Zhong Yuan Yuan [Judge]
Ван И Нань / Wang Yi Nan - Wang Xiu Fang
Ван Ша Ша / Wang Sha Sha - Shu Su
Ху Хао Бо / Hu Hao Bo - Wei Zhen Hua
Чжан Чжи Цзянь / Zhang Zhi Jian - Zhang Wei Min
Му Ли Янь / Mu Li Yan - [Zhou Yi An's mother]
Лю Цзюнь / Liu Jun - Ye Cun Yuan [Ye Xin's father]
Цао Лэй / Cao Lei - Kuang Tian Shu [Lawyer]
Инь Цзюнь Чжэн / Yin Jun Zheng - Lu Zhong Hua [Judge]
Ван Жунь Цзэ / Wang Run Ze - Lei Xing Yu (Ep. 1-2, 3, 5)
Фан Сяо Ли / Fang Xiao Li - Su Shu Fen [Lei Xing Yu's mother] (Ep. 1-2, 8)
Ли Ан / Li Ang - Du Hong Jun (Ep. 1-2)
Чжай Вань Чэнь / Zhai Wan Chen - Yu Ming Cheng (Ep. 1-3)
Хэ Мяо / He Miao - Chen Su Li (Ep. 1-3)
Чжао Да / Zhao Da - Mai Ke (Ep. 2-3)
Би Янь Цзюнь / Bi Yan Jun - Uncle Qi (Ep. 4, 16, 19, 26)
Хуан Сяо Лэй / Huang Xiao Lei - Hu Xiao Qing (Ep. 4, 7, 20)
Лю Пи Чжун / Liu Pi Zhong - Luo Zhi Wen (Ep. 5)
Ван Чжи Ган / Wang Zhi Gang - Li Shi Min (Ep. 5, 7)
У Ян / Wu Yang - Li Fang Ning (Ep. 5-10)
Чжао Цянь Цзы / Zhao Qian Zi - Mother Li [Li Fang Ning's mother] (Ep. 6, 8, 10)
Ли Бинь / Li Bin - Quan Zhi Peng (Ep. 5-10)
Ян Ци Цзюнь / Yang Qi Jun - Mo Mo (Ep. 5-6, 9-10)
Сунь И Мин / Sun Yi Ming - Ni Liang (Ep. 6-8, 10)
Юэ Ян / Yue Yang - Di Lun [Lawyer] (Ep. 6, 9, 22-23)
Инь Сяо Тянь / Yin Xiao Tian - Fu Xiang (Ep. 6, 8-10, 19-21)
Хэ Лэй / He Lei - Dong [Fu Xiang's secretary] (Ep. 6, 8-10, 19-21)
Ши Цзе Жу / Shi Jie Ru - Yan Na Na (Ep. 6, 11-13)
Фу Мяо / Fu Miao - Wu Hua [Fu Xiang's wife] (Ep. 8, 10, 19-21)
Цзин Лу / Jing Lu - [Fu family Maid] (Ep. 8, 10)
Цзо Сяо Цин / Zuo Xiao Qing - Tang Wei [Judge] (Ep. 8, 19-20, 22)
Вань Го Пэн / Wan Guo Peng - Meng Wei (Ep. 11-13)
Ли Си Бо / Li Si Bo - [Meng Wei's Uncle] (Ep. 11-13)
Тан И Но / Tang Yi Nuo - Zhang Peng (Ep. 12-13)
Ху Ши Чжи / Hu Shi Zhi - Zheng Liang [Lawyer] (Ep. 12-13]
Чжа И Чэнь / Zha Yi Chen - [JK member] (Ep. 13)
Эстель У / Estelle Wu - [Old lady] (Ep. 13)
Цао Цзюнь / Cao Jun - Tao Da Ming (Ep. 14-16)
Дай Вэнь Вэнь / Dai Wen Wen - Ge Qing Qing (Ep. 14-15)
Ван Жун / Wang Rong - Shi Yong [Ge Qing Qing's ex-boyfriend] (Ep. 14-15)
Чжан Юй Ци / Zhang Yu Qi - Tang Xiao Yun (Ep. 16, 18-19)
Ху Цай Хун / Hu Cai Hong - [Tang Xiao Yun's mother] (Ep. 16, 18)
Лю Цянь Вэнь / Liu Qian Wen - Teacher Zhou (Ep. 16)
Винни Юй / Winnie Yu - Ni Rui (Ep. 16, 18)
Ли Жуй / Li Rui - Ni Xin Gang [Ni Rui's father] (Ep. 16-18)
Мэй Лин Чжэнь / Mei Ling Zhen - [Huo Si Si's mother] (Ep. 16-18)
Хуан Ци Линь'эр / Huang Qi Lin'er - Huo Si Si (Ep. 16, 18)
Янь Линь Фэй / Yan Lin Fei - Father Li (Ep. 16-18)
Си Тун / Xi Tong - Zhou Zi Xuan (Ep. 16, 23)
Ли Дун / Li Dong - Xiong Da Guo [Zhou Zi Xuan's husband] (Ep. 16, 23)
Ван Энь Чжо / Wang En Zhuo - Tang Xiao Yun [Young] (Ep. 18)
Цянь Бо / Qian Bo - Xu Dong Sheng [Xu Tian's father] (Ep. 19, 24-25)
Стивен Ши / Steven Shi - Xu Tian [Young] (Ep. 19, 25)
Лю Минь Тао / Liu Min Tao - Jian Jia [Ye Xin's mother] (Ep. 19, 21)
Чжао Шуай / Zhao Shuai - Wu Hua [Young] (Ep. 20)
Чжао Сюань / Zhao Xuan - Fu Xiang [Young] (Ep. 20)
Ли Най Вэнь / Li Nai Wen - Chen Tao [Tang Wei's husband] (Ep. 20)
Ху Си Фань / Hu Xi Fan - Lawyer Kong (Ep. 20, 29, 31)
Ван Фан / Wang Fang - Sheng Fang Ming [Zhong Yuan Yuan's boyfriend] (Ep. 21)
Чэнь Кай / Chen Kai - Jiang Ping (Ep. 22-23)
Чжан Цзянь И / Zhang Juan Yi - Fu Da Long (Ep. 22-24)
Сюй Сяо Но / Xu Xiao Nuo - Xie Ling (Ep. 22-23)
Ву Цзюэ Цзинь / Wu Jue Jin - [Xie Ling's mother] (Ep. 22, 24)
Ян Дэ Минь / Yang De Min - An Ping [Lawyer] (Ep. 22-24)
Лили Вонг / Lily Wang - [Fu Da Long's wife] (Ep. 23-24)
Чжэн Сяо Мао / Zheng Xiao Mao - Fu Tian Gen [Fu Da Long's father] (Ep. 23-24)
Ван Пэй Лу / Wang Pei Lu - Qiao Da Zhuang (Ep. 24-27)
Патрик Чжан / Patrick Zhang - Tong Rui (Ep. 25-27)
Гэ Сяо Фэн / Ge Xiao Feng - Han Jie (Ep. 25-27)
Янь Цзин Яо / Yan Jing Yao - [Han Jie's mother] (Ep. 27)
Линь Пэн / Lin Peng - Director Chou [Li Xiao Le's boss] (Ep. 28)
Ханс Цуй / Hans Cui - Tao Wen Bo (E. 28-30)
Чен И / Cheng Yi - Qin Ling (Ep. 29-31)
Лю Чэнь Ся / Liu Chen Xia - [Qin Ling's mother] (Ep. 29-31)
Ли Чжи Мо / Li Zhi Mo - Miao Miao [Qin Ling's daughter] (Ep. 29-31)
Чжун Вэй Хуа / Zhong Wei Hua - Father Wu [Qin Ling's father in-law] (Ep. 30-31)
Суэ Юань Юань / Xue Yuan Yuan - Mother Wu [Qin Ling's mother -in-law] (Ep. 30-31)
Ван И Чань / Wang Yi Chan - Qi Mei Yu (Ep. 31)
Фэн Цзя И / Feng Jia Yi
Сунь Цянь / Sun Qiang - Bi Liang
Ли Сы Нань / Li Si Nan - Ma Kun
Ли Цян / Li Qiang - Wu Jin
Чжэн Шуй Цзин / Lin Shui Jing - Zhu Jie
Лю Сяо Юань / Liu Xiao Yuan - Kang Bo Rui
Чжан Хао Жань / Zhang Hao Ran - Xin Cheng Xuan
Лю Тянь Яо / Liu Tian Yao - Yang Hong
Гань Лу Мин / Gan Lu Ming - Old Wang
Дэн Кай Юнь / Deng Kai Yun - Shen Zhi
Чан Чэн / Chang Cheng - Ma Han Si
Ши Юэ Лин / Shi Yue Ling - Jin A Fen
Чжан Цзин Цзин / Zhang Jing Jing - Ai Mi
Скотти Кокс / Scotty Cox - Alxe
Смотреть Подвести черту / Draw the Line онлайн:
Для начала просмотра кликните на название серии
 Тизер[з]  
 1 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 2 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 3 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 4 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 5 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 6 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 7 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 8 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 9 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 10 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 11 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 12 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 13 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 14 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 15 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 16 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 17 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 18 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 19 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 20 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 21 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 22 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 23 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 24 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 25 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 26 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 27 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 28 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 29 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 30 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 31 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 32 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 33 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 34 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 35 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 36 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 37 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 38 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 39 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
 40 серия (Гугл оппа. Автоперевод)[з]  
Не забывайте оставлять комментарии после просмотра
Смотреть Подвести черту / Draw the Line (ОЗВУЧКА) онлайн:
Для начала просмотра кликните на название серии
 1 серия (Divina J)[з]  
 2 серия (Divina J)[з]  
 3 серия (Divina J)[з]  
 4 серия (Divina J)[з]  
 5 серия (Divina J)[з]  
 6 серия (Divina J)[з]  
 7 серия (Divina J)[з]  
 8 серия (Divina J)[з]  
 9 серия (Divina J)[з]  
 10 серия (Divina J)[з]  
 11 серия (Divina J)[з]  
 12 серия (Divina J)[з]  
 13 серия (Divina J)[з]  
 14 серия (Divina J)[з]  
 15 серия (Divina J)[з]  
 16 серия (Divina J)[з]  
 17 серия (Divina J)[з]  
 18 серия (Divina J)[з]  
 19 серия (Divina J)[з]  
 20 серия (Divina J)[з]  
 21 серия (Divina J)[з]  
 22 серия (Divina J)[з]  
 23 серия (Divina J)[з]  
 24 серия (Divina J)[з]  
 25 серия (Divina J)[з]  
 26 серия (Divina J)[з]  
 27 серия (Divina J)[з]  
 28 серия (Divina J)[з]  
 29 серия (Divina J)[з]  
 30 серия (Divina J)[з]  
 31 серия (Divina J)[з]  
 32 серия (Divina J)[з]  
 33 серия (Divina J)[з]  
 34 серия (Divina J)[з]  
 35 серия (Divina J)[з]  
 36 серия (Divina J)[з]  
 37 серия (Divina J)[з]  
 38 серия (Divina J)[з]  
 39 серия (Divina J)[з]  
 40 серия (Divina J)[з]  
Не забывайте оставлять комментарии после просмотра
 
Над материалом работали
Создатель
Зима
Зима
Кегли: Drama, Озвучка, драма, Full Drama, Полная озвучка, C-Drama, 2022, дружба, ФСГ Гугл оппа, ФДГ Divina J
 

Дополнительные поля (не обязательны):
Смайлики:   Кролики    Мишки    K-Pop Девочка    Скрыть